KURAN’DA 19 MUCİZESİ

Kuran'ın matematiksel mucizesinin bir başka yönü ise 19 sayısının, ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olmasıdır. Müddessir Suresi'nin 30. ayetinde dikkat çekilen bu sayı, Kuran'ın bazı yerlerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerini şöyle sayabiliriz:

Besmele 19 harftir.

1. harf 8. harf 15. harf
2. harf 9. harf 16. harf
3. harf 10. harf 17. harf
4. harf 11. harf 18. harf
5. harf 12. harf 19. harf
6. harf 13. harf
7. harf 14. harf

Kuran 114 (19x6) sureden oluşur.

İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.

Kuran'ın ilk vayhedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur.
 
 

5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime 1. kelime
  9. kelime 8. kelime 7. kelime 6. kelime
  12. kelime 11. kelime   10. kelime
   
15. kelime 14. kelime 13. kelime
   19. kelime  18. kelime 17. kelime 16. kelime

Görüldüğü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluşmaktadır. Arada geçen "" harftir, kelime değildir. "" harfleri de aynı şekilde sayıma dahil edilmemiştir.

Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir.

Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.
 
 

5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime 1. kelime
10. kelime 9. kelime 8. kelime 7. kelime 6. kelime
     
      12. kelime 11. kelime
 
  16. kelime 15. kelime 14. kelime 13. kelime
   
    19. kelime 18. kelime 17. kelime

Ayrıca bu surenin Allah'ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir.

1. harf 8. harf 15. harf
2. harf 9. harf 16. harf
3. harf 10. harf 17. harf
4. harf 11. harf 18. harf
5. harf 12. harf 19. harf
6. harf 13. harf
7. harf 14. harf

Kuran'da 114 (19x6) besmele bulunur. Bu da 19'un 6 katıdır.

Kuran'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure, 9 numaralı Tevbe Suresi'dir. Kuran'da sadece Neml suresinde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yeralır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi'nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi'nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.

19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi'nin hem başında, hem de 30. ayetinde besmele vardır. Böylece  27. surede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114'e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir.
Sure ve ayet numaralarını yani 27 ve 30'u topladığımızda 57 (19x3) sayısını buluruz.

Tevbe Suresi'nden (9) Neml Suresi'ne (27) kadar olan sure numaralarının toplamı;
(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27=) 342'dir. Bu da 19'un 18 katıdır.

Kuran'da geçen "Allah" kelimesinin toplam sayısı 2698 (19x142)'dir.

Kuran'da geçen "Rahim" kelimesinin toplam sayısı 114 (19x6)'tür.

Kuran'da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır.
 
 

1 7 19 70 1000
2 8 20 80 2000
3 9 30 99 3000
4 10 40 100 5000
5 11 50 200 50000
6 12 60 300 100000

Kuran'da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146'dır. Bu da 19'un 8534 katıdır:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+ 100+200+300+1000+2000+3000+5000+50000+100000=162.146 (19x8534)

Kuran'ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi'dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Kuran'daki sondan 19. Allah kelimesidir.

Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19x3) adet kaf harfi vardır. Başında kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19x5)'tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19x5)'tir.
 

50. Sure   57 (19x3) Kaf harfi
42. Sure   57 (19x3) Kaf harfi
50. Surede 45 ayet 50+45=95 (19x5)
42. Surede 53 ayet 42+53=95 (19x5)

Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid kelimesinin ebced değeri 57 (19x3)'dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki kaf harflerinin toplamı da 57'dir.

Kaf Suresi'ndeki kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasını topladığımızda 19'un 42 katı olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında kaf olan diğer bir surenin numarasıdır.

Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki nun harflerinin toplam sayısı 133 (19x7)'tür.

Sure numaraları 19'un katı olan surelerin ayet sayılarını (besmele dahil) topladığımızda:
 
 

  SURE NO AYET SAYISI
19X1 19. Sure 99
19X2 38. Sure 89
19X3 57. Sure 30
19X4 76. Sure 32
19X5 95. Sure 9
19X6 114. Sure 7
TOPLAM   266 (19X14)

Bu konudaki diğer tespitler ise şöyledir: Tüm Kuran'da;

Resul (elçi) kelimesi 513 (19x27) kere,

Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,

Rab (tamlama ile kullanılmayanlar) kelimesi 152 (8x19) kere,

Abd (kul), Abid (kulluk eden kişi) ve İbadet kelimeleri ise toplam 152 (8x19) kere geçmektedir.