Vacip Oruçlar:

Muayyen vacip oruçlar:

Muayyen bir zamanda tutulması adanan oruçlardır. Herhangi bir sebeple gününde yerine getirilmeyen oruç, başka bir günde yerine getirilir.

Muayyen olmayan vacip oruç:

Mutlak olarak nezredilen  oruçlardır. Yani muayyen bir zamanda değilse, herhangi bir zamanda tutulması adanan oruçlardır. Mesela; "Nezrim olsun bir gün oruç tutayım " denilmesi   muayyen olmayan bir nezirdir. Mutlak olarak adanan oruçların tutulması bir vecibedir.

 

Nafile Oruçlar:

Farz ve vacip olmayıp, Allah'a yaklaşmak maksadıyla, farzların dışında tutulan oruçlardır. Fazladan nafile oruç tutmanın fazileti ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü Allah Teala yetmiş yıl cehennem ateşinden uzaklaştırır." Bunlar sünnet, müstehap, mendup adı altında adlandırılırlar. Bu oruçlar şunlardır.

 

1- Muharrem Ayının 9., 10. ve 11. günlerinde oruçtutmak Hanefi Mezhebine göre sünnettir.

2- Her ayın -Hicri Ayların- 13., 14. ve 15. günlerinde oruç tutmak müstehaptır.

3- Zilkade, Zilhicce, Muharrem   ve Recep Aylarının perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde tutulan oruçlar, Hanefi Mezhebi dışındaki diğer üç mezhebe göre menduptur.

4- Arefe Orucu adı verilen. Zilhicce Ayının 9. günü oruç tutmak menduptur.

5- Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak menduptur.

6- Şevval Ayından altı gün oruç tutmak menduptur.

7- Bir gün tutup, bir gün tutmamak mendup oruçların en kıymetlisidir.

8- Recep ve Şa'ban aylarının tamamında oruçtutmak menduptur.

 

Mekruh Oruçlar:

Hanefi mezhebine göre, mekruh oruçlar iki türlüdür:

a-Tahrimen Mekruh oruçlar: Ramazan Bayramı'nın 1. günü. Kurban Bayrammın 1., 2., 3. ve 4. günlerinde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Bu günlerde oruca başlayıp, bunu bozmak kaza gerektirmez.

b- Tenzihen mekruh oruçlar :

1- Muharrem Ayının Aşure Günü denilen 10. gününde oruç tutmak.

2- Yalnız 'Nevruz' denilen ilkbahar günü ve 'Mehrican' denilen, sonbahar gününde kasden oruç tutmak.

3- Yalnız cuma ve cumartesi günlerinde oruçtutmak.

4- İftar etmeden 2-3 gün arka arkaya oruç tutmak.

 

içindekiler